WVV en sponsoring

Het sponsorplan van de Winschoter Voetbal Vereniging (WVV). Een initiatief van de sponsorcommissie (Ondernemerskring 1896) welke actief is binnen WVV. Het is geen geheim dat verenigingen in grote mate afhankelijk zijn van sponsors. Het biedt een club de mogelijkheid gestelde doelen te bereiken, zo ook voor WVV.

Sinds de oprichting in 1896 zijn sponsors onontbeerlijk geweest in het voortbestaan van de club. Ondernemers uit Winschoten en omstreken zijn altijd bereid geweest (financiële) steun te bieden; het sponsoren van de tenues en trainingspakken, het schenken van de wedstrijdbal, het adverteren in de presentatiegieds of zomaar een gulle gift.

Sponsoring en amateurvoetbal, twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Uiteraards heeft sponsoring voor ondernemers ook vele voordelen. "Samen groeien"is dan ook de doelstelling van het Sponsorplan.

Waarom sponsoring?

Eigenlijk is het vorenstaande voorgaande al duidelijk gemaakt waarom sponsoring van essentieel belang is voor onze vereniging. We zullen ter verduidelijking nog een aantal belangrijke punten noemen.

WVV

 • is een club met ambitie
 • zorgt voor plezier voor jong en oud
 • vervult een belangrijke regiofunctie.
Met brede steun van sponsors streeft WVV ernaar om bovenstaande in stand te houden en te verbeteren. Sponsoring dus met als doel om beleidsdoelstellingen te ondersteunen: zowel financieel, organisatorisch, voetbaltechnisch en niet te vergeten, op het sociale vlak. Naast voordelen voor ons als vereniging, heeft sponsoring ook vele voordelen voor ondernemers!
 
Een onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die het oplevert. Zo kan uw bedrijf overgaan tot sponsoring van WVV om uw naam- of merkbekendheid te verhogen. Een andere reden kan zijn het imago te verbeteren of wellicht wilt u gewoon dat uw bedrijf of product "in top of mind" blijft.
 
WVV zal u als sponsor de mogelijkheid bieden uw onderneming of product onder de aandacht te brengen van een breder publiek. We hebben hiervoor verschillende middelen ter beschikking. Daarbij valt te denken aan de "klassieke" middelen zoals reclameborden en kledingsponsoring. Wij hebben daarnaast nog een aantal mogelijkheden om te adverteren:
 • Programma boekje
 • Infoboekje Toernooien
 • Internetpagina: www.wvv1896.com
En afhankelijk van uw behoefte is veel bespreekbaar en mogelijk.
 

Waar worden uw (sponsor) middelen aan besteed?

De financiële middelen die u ter beschikking stelt worden zo zorgvuldig mogelijk besteed.
 • Onderhoud en aanschaf kleding
 • Gediplomeerde trainers/leiders//jeugdcoördinatoren
 • Training en opleiding vrijwilligers
 • Uitbreiding kantine en onderhoud accommodatie
 • Materiaal en spelmiddelen
 • Organisatie van activiteiten voor spelers, vrijwilligers en sponsors

Wat levert het op voor WVV?

WVV heeft een weg ingeslagen die moet leiden tot betere kwaliteit, zowel op sportief als organisatorisch vlak. De club streeft ernaar een solide en gezonde vereniging te worden, om zo tot een hoger niveau te komen.
 
Meer sponsors kan op termijn voor een uitbreiding van het aantal leden zorgen. De club wordt financieel sterker en komt ook op technisch gebied op een hoger niveau. Dit maakt WVV interessanter voor vrijwilligers, meer leden en bovendien nog meer sponsors. U maakt het mogelijk om ons sterker te maken en profiteert zo optimaal van onze mogelijkheden om uw bedrijf aan een breder publiek te laten zien. Kortom: Samen groeien!
 

Vormen van sponsoring

A. Hoofdsponsor (eventueel meerdere Co sponsors)
De hoofdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 3 jaren de selectieteams van WVV te sponsoren voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag.
 
B.1 Co sponsors
De co sponsor is bereid voor de termijn van 3 jaren de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 2500,00 per jaar. De co sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.
 
B.2 Plus sponsors
De plus sponsor is bereid voor de termijn van 3 jaren de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 1000,00 per jaar. De plus sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.
 
B.3 Basis sponsors
De basis sponsor is bereid voor de termijn van 3 jaren de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 250,00 per jaar. De plus sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.
C. Elftalsponsor
De elftalsponsor is bereid voor de termijn van 3 jaar, één van de elftallen te sponsoren, met uitzondering van zondag 1 en zaterdag 1. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.
 
D. Adverteerders
 
D.1 Reclameborden in de kantine
De sponsor is bereid een reclamebord met een afmeting van ca. 10 x 25 cm (HxB) voor minimaal 3 jaar in de kantine te laten plaatsen voor een bedrag van € 100,00 per jaar.
 
D.2 Reclameborden langs het hoofdveld
Deze adverteerders zijn bereid om voor een periode van minimaal 3 jaar een reclamebord te plaatsen rond het hoofdveld Borden van ca. 250x65 cm voor een periode van 3 jaar tegen betaling van € 100,00 per jaar. De aanmaakkosten voor het bord komen voor rekening van de sponsor. Wij zullen met uw wensen betreffende de lay-out en uw logo rekening houden. Indien u van de bovenstaande afmetingen wilt afwijken, dan kan dat altijd in overleg. Het bord blijft eigendom van WVV. Ook de onderhoudskosten zijn voor rekening van WVV, tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken.
 
E. Sponsoring van activiteiten
Een sponsor is bereid een activiteit van WVV te sponsoren tegen een daarvoor overeen gekomen bedrag.
 
F. Diversen
Zoals reeds aangegeven, alle andere sponsorafspraken tussen de sponsor en WVV.
 
De ondernemerskring 1896 bestaat uit: Petra Kamphuis, Jan Jacobs en Roel Wesselink.