HARTELIJK DANK AAN DE JEUGDCOMMISSIE!

655 keer bekeken

Onze jeugdcommissie heeft aan het einde van dit seizoen aan het bestuur laten weten te stoppen. Na vele jaren in deze samenstelling te hebben gewerkt, hebben de leden gezamenlijk besloten dat het tijd is om de werkzaamheden te beëindigen. Dat betekent overigens niet dat deze mannen niet meer betrokken zijn bij WVV. Allen hebben en houden een relatie met onze club. En sommigen blijven ook betrokken en inzetbaar als vrijwilliger.

Namens het bestuur bedanken we de jeugdcommissie (en toernooicommissie!!) heel erg hartelijk voor al het werk dat ze de afgelopen jaren hebben verricht. Kleding, materialen, banketstaven, grote-club-actie en uiteraard het toernooi eind mei! Heel veel uren werk, 'bloed-zweet-en-tranen' maar ook erg veel lol heeft het gekost én opgeleverd. Onze club is jullie daarvoor zeer erkentelijk.

Dank jullie wel mannen!

Bestuur WVV