WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR EN AANSTURING VERENIGING

1293 keer bekeken

Er staan wijzingen in het bestuur van WVV en in de structuur binnen de vereniging op stapel. Vijf van de negen bestuursleden zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 30 november niet herkiesbaar, onder wie voorzitter Annet de Rooy.

Zoals het hoort bij een sportvereniging is WVV altijd in beweging. De club heeft geregeld te maken met veranderingen vanuit de KNVB zoals de wijzigingen in de speelwijze, we hebben te maken met fluctuaties qua leden (alhoewel we al een tijd rondom de 700 leden schommelen), de veldenproblematiek zorgt voor dynamiek en ook de wensen en eisen van onze leden vragen behoorlijk wat inspanningen.
Als bestuur hebben we daarom afgelopen jaar gesproken over een kleine transformatie in de aansturing. We willen langzamerhand meer 'commissies' of 'geledingen' vormen, die specifieke taken en verantwoordelijkheden krijgen waardoor de hoeveelheid werkzaamheden over meer mensen wordt verdeeld. Zo hebben we de kledingcommissie opgericht, is er nu weer een jeugd- en activiteitencommissie, hebben we twee coördinatoren voor de scheidsrechters en een technische commissie. In de nabije toekomst gaan we een sponsorcommissie in het leven roepen en wie weet nog meer............

Deze vernieuwde structuur zorgt ervoor dat het algemeen bestuur van onze vereniging kan worden teruggebracht qua aantal leden. We hebben nu negen bestuursleden en dat kan naar zeven (op termijn mogelijk zelfs naar vijf). Hoe dat precies gaat plaatsvinden is nu nog onderwerp van onderzoek. Voor de zomervakantie hebben Marcel Jansingh en Robert Boer al aangegeven hun werkzaamheden te stoppen. En ook Petra Kamphuis en Kees Oosterveld stoppen als lid van het algemeen bestuur. Deze leden kunnen hun bestuurswerk niet langer combineren met hun gewone werk, vaak gekoppeld aan privé-omstandigheden.

Belangrijk en ingrijpend is dat voorzitter Annet de Rooy eveneens gaat stoppen. De functie van voorzitter is niet langer te combineren met haar fulltime baan, de mantelzorg-situatie in de privésfeer en haar gezin. WVV vraagt meer tijd dan Annet beschikbaar heeft. De ALV vergadering op 30 november is de einddatum van haar voorzitterschap.

Naast het feit dat genoemde mensen stoppen, is het bestuur met een aantal andere betrokken leden in gesprek die interesse hebben getoond in een bestuurlijke of andere functie binnen WVV. De komende weken wordt gezamenlijk bekeken op welke manier de bestuurlijke structuur toekomstbestendig kan worden ingericht.

Bestuur WVV