Onderhoud van voetbalvelden en beregening

740 keer bekeken

Bij ons op het sportcomplex wordt de laatste tijd veel gesproken over de staat van de velden en de noodzaak tot beregenen. Omdat de vragen en opmerkingen hierover niet altijd op de juiste plek belanden informeren we iedereen graag langs deze weg over de keuzes die hierin gemaakt worden.

Het dagelijks onderhoud aan de velden van WVV en WHSC wordt door WVV in eigen beheer uitgevoerd. Dagelijks is ons green-team in de weer om ons complex en de velden in de best mogelijke staat te krijgen en te houden. De velden op ons sportcomplex worden zeer intensief gebruikt. Naast gebruik door verschillende verenigingen maken ook de scholen voor voortgezet onderwijs gebruik van de accommodatie, alsmede een aantal maatschappelijke organisatie voor evenementen.

Het groot onderhoud is voor verantwoording en rekening van de gemeente. Onder groot onderhoud valt het vervangen van de toplaag, beluchten, bezanden, bemesten, inzaaien en het onderhoud aan de drainage. De gemeente heeft het groot onderhoud uitbesteed aan Bouma, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg en het onderhoud van sportvelden.

Een grasmat bestaat uit diverse gras-rassen. De diversietijd aan rassen zorgt voor eigenschappen van een grasmat die voor het specifieke doel wenselijk zijn. Bij de velden op ons complex (met name veld 1 en 4) is de diversietijd van de gras-rassen behoorlijk afgenomen. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door de lange droge zomer vorig jaar. Door deze grote droogte heeft het groot onderhoud vorig jaar geen doorgang kunnen vinden.

Momenteel heeft 1 soort de overhand gekregen, namelijk straatgras. Straatgras kent de eigenschap dat het korte, breed groeiende wortels ontwikkelt. Dit gras zorgt voor een hobbelig veld en komt gemakkelijk los bij slidings. De lang-wortelende grassoorten die vooral belangrijk zijn voor een voetbalveld gedijen niet goed onder de huidige omstandigheden. Voor de lang-wortelende gras soorten is het noodzakelijk de velden te beluchten (prikken). Het beregenen van de velden speelt onder de gegeven omstandigheden het straatgras in de kaart en brengt dus meer schade toe aan de velden dat het goed doet.

Via onderstaande link kun je nog meer te weten komen over het onderhoud aan grasvelden. Zie hoofdstuk 7 over beregening.
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1480/onderhoud-grasvelden

Onlangs is door Bouma een inspectie uitgevoerd van de staat van onze velden en is advies aan de gemeente uitgebracht over de te nemen maatregelen tijdens het groot onderhoud.

Wanneer je nog meer wilt weten over gras of de werkzaamheden op het sportcomplex, ga dan eens langs bij het green-team als ze aan het werk zijn, of stuur een berichtje per mail.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel graag een bijdrage leveren aan het onderhoud of de verbetering van ons complex, schroom dan niet je bij het green-team te melden of laat een berichtje achter bij het bestuur.

Green-team en bestuurBestanden
Nog geen bestanden