Jeugdcoördinatoren

Voor alle vragen over technische zaken kunt U zich richten tot de volgende personen.

De taken en bevoegdheden van de jeugdcoördinator

 • Aansturen van de betreffende trainers/leiders van de leeftijdsgroep
 • Zorgen dat het technisch beleidsplan wordt gevolgd
 • Aandragen van oefenstof voor de trainers in samenwerking met de technisch aanspreekpunten (bestuursleden technische zaken)
 • Voordragen van nieuwe trainers/leiders
 • Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden van de betreffende leeftijdsgroep
 • Coördineren van de indeling van de spelers, leiders en trainers van de leeftijdsgroep waarvoor hij/zij verantwoordelijkheid draagt
 • Signaleren en oplossen van eventuele problematiek binnen de leeftijdsgroep waarvoor hij/zij verantwoordelijkheid draagt en rapportage aan technisch aanspreekpunten

Medewerkers

Jeugdcoordinatoren leden

Erik Klaassens

Functie:
 • E-Pupillen

Email:

Jacob Koetje

Functie:
 • F-Pupillen

Email:

Bernd van Bolhuis

Functie:
 • D-Pupillen

Email:

Marcel Zijl

Functie:
 • Kabouters

Email:

Steven Komproe

Functie:
 • Hoofd Jeugdopleiding

Email: