Jeugdcoördinatoren

Voor alle vragen over technische zaken kunt U zich richten tot de volgende personen.

De taken en bevoegdheden van de jeugdcoördinator

 • Aansturen van de betreffende trainers/leiders van de leeftijdsgroep
 • Zorgen dat het technisch beleidsplan wordt gevolgd
 • Aandragen van oefenstof voor de trainers in samenwerking met de technisch aanspreekpunten (bestuursleden technische zaken)
 • Voordragen van nieuwe trainers/leiders
 • Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden van de betreffende leeftijdsgroep
 • Coördineren van de indeling van de spelers, leiders en trainers van de leeftijdsgroep waarvoor hij/zij verantwoordelijkheid draagt
 • Signaleren en oplossen van eventuele problematiek binnen de leeftijdsgroep waarvoor hij/zij verantwoordelijkheid draagt en rapportage aan technisch aanspreekpunten

Medewerkers

Jeugdcoordinatoren leden

Henk Mulder

Functie:
 • JO-19
Contact:
06 20209140

Email:

Kees Oosterveld

Functie:
 • JO-19
Contact:
06 22699378

Email:

Erik Niamut

Functie:
 • JO-13
Contact:
06 20601379

Email:

Jakob Koetje

Functie:
 • JO-11 t/m JO-6
Contact:
06 20670832

Email: