GROTE CLUBAKTIE

571 keer bekeken

Binnenkort worden de loten voor de Grote Clubactie weer uitgereikt. De verspreiding gaat
via de trainer(s) en/of leider(s). Wij vinden het min of meer een verplichting van de spelende
leden om minimaal één lot te verkopen. De prijs van een lot is € 3 en hiervan vloeit 80%
in de kas van de vereniging. Dit is een welkome aanvulling van de liquide middelen die
nuttig besteed kan en gaat worden.
De trainers en leiders dienen het geld vòòr 1 november 2018 bij één van de coördinatoren
in te leveren.
Wij danken jullie bij voorbaat voor de medewerking.

Coördinatoren: Rolf Drenth
Erik Klaassens

Het bestuur